Aktualności

22 cze

Znamy termin ślubowania adwokackiego! Wyjaśniamy formalności

Warunkiem złożenia ślubowania w dniu 2 września jest złożenie wniosku o wpis na listę adwokatów wraz z wymaganymi załącznikami do biura Okręgowej Rady Adwokackiej najpóźniej do dnia 8 lipca 2022 r.

Poniżej zatem kilka słów, jak to zrobić i co będzie potrzebne:

Wniosek o wpis na listę adwokatów

  1. Wypełnij wniosek o wpis na listę adwokatów – dla osób zdających egzamin adwokacki wzór wniosku w wersji edytowalnej znajduje się tutaj
  2. Do wniosku należy dołączyć:

a) kwestionariusz osobowy – do pobrania tutaj

b) CV

c) zaświadczenie o niekaralności z KRK – można złożyć online w takim przypadku do wniosku należy przedłożyć nośnik elektroniczny z zapisanymi wszystkimi plikami w odpowiedzi na zapytanie elektroniczne

d) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

e) 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

f) dowód uiszczenia opłaty w kwocie 400 zł na rachunek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie numer 80 1050 1038 1000 0022 5530 4103

g) w razie potrzeby – wniosek o wyrobienie legitymacji adwokackiej wraz z dowodem opłaty w wysokości 91,02 zł na rachunek podany w lit f)

Okręgowa Rada Adwokacka podejmuje uchwałę w sprawie wpisu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Następnie, w terminie 7 dni uchwała o wpisie na listę adwokatów przesyłana jest wraz z aktami osobowymi do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały może złożyć sprzeciw. Po tym terminie wpis uważa się ostatecznie za dokonany.

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu

Po upływie terminu na złożenie sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwości należy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania zawodu. W tym celu:

1. Wypełnij formularz rozpoczęcia wykonywania zawodu wskazując datę rozpoczęcia wykonywania zawodu, nazwę kancelarii, NIP, REGON, aries miejsca wykonywania zawodu, dane kontaktowe, adres do korespondencji, ew. adres filii  – dostępny tutaj

2. Do formularza dołącz deklarację wyboru wariantu OC

Jaką datę rozpoczęcia wykonywania zawodu wskazać?

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo o adwokaturze termin ten nie może być wcześniejszy niż 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia we właściwej ORA. W dacie należy również uwzględnić datę ślubowania – data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data złożenia roty adwokackiej.

Przykładowo, jeśli złożysz komplet dokumentów przed 8 lipca do ORA i Twoje akta osobowe wraz z uchwałą wpłyną do Ministerstwa Sprawiedliwości np. 3 sierpnia, wówczas formularz deklaracji rozpoczęcia wykonywania zawodu możesz złożyć pierwszego dnia po upływie 30 dni od tej daty. Jako datę rozpoczęcia wykonywania zawodu oznacz 31 dzień od dnia dokonania zgłoszenia – biorąc pod uwagę wyznaczony termin ślubowania, formalnie rozpoczęcie działalności w ramach kancelarii możliwe będzie z początkiem października. Wiele jednak zależy od sprawności działania samej ORA – jeśli uchwały podjęte zostaną i przesłane do Ministerstwa jeszcze w lipcu, wówczas ten czas ulegnie skróceniu. Warto te sprawy na bieżąco ustalać kontaktując się z Radą. 

Osoby składające ślubowanie później mogą oznaczyć datę rozpoczęcia wykonywania zawodu przypadającą nawet jeden dzień po dniu ślubowania – pod warunkiem zachowania 30-dniowego okresu między zgłoszeniem a datą rozpoczęcia.

Kiedy zgłosić działalność do CEIDG?

Jeśli nie prowadzisz działalności konieczne będzie jej założenie – ważne, żeby mieć to załatwione na etapie składania deklaracji daty rozpoczęcia wykonywania zawodu bo wymagane jest podanie numeru NIP i REGON. Teoretycznie możesz zrobić to już teraz wskazując datę jej rozpoczęcia w okolicach początku października. Inna opcja to założenie działalności po uprawomocnieniu uchwały ORA i upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwości. Najlepiej działalność założyć online, co znacznie przyspiesza czynności i pozwala złożenie deklaracji terminu rozpoczęcia wykonywania działalności jeszcze tego samego dnia. 

Jaki adres działalności wskazać?

Możesz wskazać adres zamieszkania, ale jest to wątpliwe pod względem zgodności z zasadami etyki oraz wykonywania zawodu. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, zapytaj o zgodę właściciela. Jeśli zgłaszasz siedzibę w swoim mieszkaniu czy domu pamiętaj, że może to mieć skutki podatkowe m.in. w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości. 

Adres siedziby kancelarii powinien pokrywać się z miejscem, gdzie działalność będzie faktycznie wykonywana – czyli będzie to adres do korespondencji, przyjmowania klientów i np. przechowywania dokumentów.

Możesz również skorzystać z oferty Biura dla Prawnika wynajmując adres dla kancelarii wraz z obsługą korespondencji już od 119 zł netto miesięcznie, przy czym za pierwszych 6 miesięcy zapłacisz jedynie 1 zł.

Prowadzenie działalności w tej formie jest zgodne z zasadami etyki, co zostało już potwierdzone kilkoma wizytacjami przeprowadzonymi w naszej wspólnocie biurowej. W ramach wspólnoty biurowej sami prowadzimy swoje kancelarie adwokackie, zatem jesteśmy najbardziej zainteresowani tym, by lokal spełniał wymogi godności i zasad wykonywania zawodu oraz zapewniał naszym klientom dyskrecję.  

Dzięki naszym usługom zaoszczędzisz również czas poświęcany na prace administracyjne związane z odbiorami awizo, czy też przetwarzaniem samej korespondencji. W ten sposób będziesz mógł się skupić na rozwoju swojej kancelarii. W razie konieczności przyjęcia klientów będziesz mógł się z nimi spotkać w naszej reprezentacyjnej sali konferencyjnej. 

Do zawarcia z nami umowy nie potrzebujesz prowadzić działalności gospodarczej – będziemy Cię prosić o podanie numeru NIP, kiedy ją faktycznie założysz. Umowę możemy podpisać zdalnie – na skanach lub z podpisem elektronicznym.

Pozostałe istotne informacje:

godzina sali konferencyjnej – 25 zł netto lub w pakiecie miesięcznym 5h za 50 zł netto – rezerwacja możliwa online

powieszenie tabliczki na drzwiach – 29 zł netto/miesięcznie

Istnieje możliwość skorzystania z biurka do pracy lub wynajęcia gabinetu na wyłączność – skontaktuj się z nami w razie zainteresowania

Co z usługami księgowymi?

Jeśli potrzebujesz usług księgowych skontaktuj się z naszym doświadczonym partnerem prowadzącym księgowość dedykowaną prawnikom Web.lex Bookkeeping. Pamiętaj, aby powołać się na Biuro dla Prawnika, aby otrzymać preferencyjne warunki. 

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania lub jesteś zainteresowany naszą ofertą wypełnij poniższy formularz, chętnie pomożemy 🙂