Aktualności

16 mar

Zapraszamy na Konferencję Coworking jako nowoczesna wspólnota biurowa

Biuro dla Prawnika serdecznie zaprasza na Konferencję organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod hasłem “Coworking jako nowoczesna wspólnota biurowa“.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 49, sala im. H. Krajewskiego dnia 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 20.00

Celem konferencji jest przybliżenie idei i zalet korzystania z coworkingu w środowisku prawniczym. Paneliści opowiedzą o inspiracjach, które coworking prawniczy może czerpać
z zawodów kreatywnych oraz działalności podobnych zagranicznych podmiotów. Przybliżą kwestię funkcjonowania prawniczych biur coworkingowych w kontekście etyki zawodu adwokata (tajemnica zawodowa, przechowywanie dokumentacji i wymogów dotyczących lokalu). Poruszą również temat ochrony danych osobowych w biurach coworkingowych.

Organizator: Komisja Praktyki Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Patronat: Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak.

Patronat medialny: Pokój Adwokacki, Czasopismo Aplikantów Adwokackich Młoda Palestra

Moderatorzy:        adw. Anna Atanasow, adw. Jakub Bartosiak, Komisja Praktyki Adwokackiej / Komisja ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej ORA w Warszawie

Kontakt: adw. Anna Atanasow, anna.atanasow@adwokatura.pl, anna.atanasow@ora-warszawa.com.pl

Ramowy plan konferencji

16.00 – 16.15      przywitanie uczestników przez Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaja Pietrzaka

16.15 – 17.00       Coworking a etyka i tajemnica adwokacka

Paneliści:              adw. Anna Atanasow – Przewodnicząca Komisji Praktyki Adwokackiej ORA w Warszawie

adw. Maciej Ślusarek – Przewodniczący Komisji ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej ORA w Warszawie

adw. Sławomir Zdunek – Przewodniczący Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie

17:00 – 17:15      Pytania i odpowiedzi

17:15 – 17:30      przerwa kawowa. Networking

17:30 – 18:15      Bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych osobowych w biurach coworkingowych

Paneliści:              adw. Michał Szpakowski – Komisja Praktyki Adwokackiej ORA w Warszawie i Komisji Praktyki Adwokackiej w Naczelnej Radzie Adwokackiej

adw. Adam Baworowski – Administrator Bezpieczeństwa Informacji ORA w Warszawie

adw. Michał Kibil – Komisja Praktyki Adwokackiej ORA w Warszawie

18:15 – 18:30      Pytania i odpowiedzi

18:30 – 18:45      przerwa kawowa. Networking

18:45 – 19:45      Prezentacja biur coworkingowych

Paneliści:              Przedstawiciele: Biuro dla Prawnika, BiurCo – coworking Warszawa, NOA Cowork, ClockWork Coworking, Co-Legal, Regus

19:45 – 20:00      Podsumowanie.