Aktualności

13 lip

Nowelizacja k.p.k. w sprawie pełnomocnictw pocztowych

Dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników Biura dla Prawnika!
Fot. Krzysztof Wojciewski / nawokandzie.ms.gov.plDnia 11 lipca br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przede wszystkim nowelizacja ta przywraca możliwość udzielenia pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w sprawach karnych, adresowanych do obrońcy albo pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym (art. 133 §2a k.p.k.).

Zmiana wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jak wynika z informacji udzielonej przez Rządowe Centrum Legislacji, projekt wpłynął dnia 12 lipca br. i jego ogłoszenie będzie miało miejsce najpóźniej do dnia 21 lipca 2016 r. Zakładana data wejścia w życie nowelizacji to zatem okolice 4 sierpnia 2016 roku.

Jeśli natomiast chodzi o pełnomocnictwo pocztowe to zasady jego udzielenia zostały uregulowane w ustawie Prawo pocztowe (art. 38). Pełnomocnictwo to jest obecnie jedynym dokumentem uznawanym przez operatora pocztowego. Kwestią sporną jest natomiast ewentualne posłużenie się innym dokumentem w celu odbioru korespondencji, np. pełnomocnictwem na zasadach ogólnych lub w formie aktu notarialnego. W celu uniknięcia jednak problemów i nieporozumień w odbiorze korespondencji należy podążać za wymogami Prawa pocztowego.

Pełnomocnictwo pocztowe udzielane jest w placówce operatora pocztowego na podstawie pisemnego oświadczenia adresata, umocowującego inną osobę do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych. W jego treści określa się m. in. osobę mocodawcy i pełnomocnika wraz ze wskazaniem dokumentów tożsamości oraz zakres pełnomocnictwa. Co istotne, przy jego udzielaniu nie musi być obecna osoba pełnomocnika. Według cennika Poczty Polskiej, obowiązującego od dnia 1 marca 2016 roku koszt udzielenia pełnomocnictwa pocztowego wynosi 21 zł netto (25,83 zł brutto).

Przypominamy, że w przypadku wyboru usługi odbioru korespondencji w Biurze dla Prawnika warunkiem jej prawidłowego wykonywania jest udzielenie  opisywanego pełnomocnictwa pocztowego.