Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji

W sądzie, w mediach czy przed klientami – wystąpienia publiczne to codzienność pracy każdego prawnika. 
Jak skutecznie budować i prezentować argumenty? Czy istnieją sprawdzone sposoby na opanowanie tremy? Czy mowy ciała można się nauczyć? Wreszcie, jak przekonać do swoich racji innych?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad skutecznej komunikacji oraz przygotowywania wystąpień publicznych. Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Ich najważniejszym punktem jest ocena indywidualnych umiejętności mówców.

Uczestnictwo w treningu przygotowuje do udziału w różnych sytuacjach komunikacyjnych (np. konferencje, wystąpienia w sądzie, zebrania). Pozwala zrozumieć zasady i trendy współczesnej komunikacji. Jest również szansą na poznanie praktycznych wskazówek dotyczących nie tylko wygłaszania, ale i pisania skutecznych tekstów.Szkolenie prowadzone jest w trzech formatach, w zależności 
od umiejętności i zapotrzebowania uczestników.

 Formaty szkolenia

Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji. Poziom I

Trening polecany jest mówcom, którzy nie brali jeszcze udziału w tego typu zajęciach oraz tym, którzy chcieliby sobie przypomnieć kluczowe zasady wystąpień publicznych. Szkolenie obejmuje najważniejsze reguły wygłaszania i przygotowywania tekstów. To zestaw praktycznych wskazówek dotyczących retorycznych aspektów budowania mowy, opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Osią części praktycznej jest analiza stylu występowania każdego z uczestników.

Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji Poziom II

Szkolenie przewidziane jest dla bardziej doświadczonych mówców, chcących pogłębić posiadaną wiedzę 
i miejętności. Zawiera najważniejsze zasady konstruowania i przedstawiania skutecznej argumentacji. Jego kluczowym elementem są strategie retoryczne oraz sprawdzone sposoby wygłaszania przemówień. Poszerzona część praktyczna – ze względu na stopień doświadczenia uczestników – poświęcona jest dokładnej analizie aspektów językowych i retorycznych wystąpień.

Sztuka wystąpień publicznych. Konsultacje dla małych grup lub klientów indywidualnych

Format prowadzony w grupach max. 2-osobowych lub w ramach zajęć indywidualnych. Jego głównym punktem jest analiza umiejętności mówców oraz praca nad koncepcją i retorycznymi aspektami konkretnych przemówień. Polecane jest mówcom na każdym poziomie zaawansowania oraz przygotowującym się do szczególnie ważnych wystąpień publicznych. Czas i sposób prowadzenia konsultacji dla małych grup lub klientów indywidualnych jest ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem współpracy.

Jesteś zainteresowany/-a harmonogramem szkoleń?

Zapisz się już dziś!